Online: 0x040 (64)
haker.info  — Etyczny hacking_
Spreading knowledge like a virus.

Wykonanie zrzutu ekranu i zapisanie do .jpg (GDI+/MASM64)

   Dawid Farbaniec    690 s艂贸w

Windows® GDI+ jest to interfejs programowania aplikacji oraz zbi贸r komponent贸w do wykonywania operacji na obiektach graficznych. Jest on elementem Windows庐 API (WinAPI). W tym kr贸tkim wpisie zaprezentowany zostanie kod 藕r贸d艂owy pozwalaj膮cy wykona膰 zrzut ekranu (ang. screenshot) i zapisa膰 go jako obraz JPG. Kod jest w Asemblerze MASM64 (ML64.exe).

;(c) 2018 Dawid - http://haker.info/ ;Asembler MASM64 (ML64.EXE) ;Wykonanie zrzutu ekranu i zapisanie jako obraz JPG ;(Take screenshot and save to .jpg image file) extrn BitBlt : proc extrn CreateCompatibleBitmap : proc extrn CreateCompatibleDC : proc extrn DeleteDC : proc extrn ExitProcess : proc extrn GdipCreateBitmapFromHBITMAP : proc extrn GdipDisposeImage : proc extrn GdipSaveImageToFile : proc extrn GdiplusShutdown : proc extrn GdiplusStartup : proc extrn GetDC : proc extrn GetDeviceCaps : proc extrn MultiByteToWideChar : proc extrn SelectObject : proc ;definicja struktury GdiplusStartupInput GdiplusStartupInput struct GdiplusVersion dd ? DebugEventCallback dd ? SuppressBackgroundThread dd ? SuppressExternalCodecs dd ? GdiplusStartupInput ends ;definicja struktury ImageEncoderJPEG_GUID struct Data1 dd 0 Data2 dw 0 Data3 dw 0 Data4 db 8 dup(0) ImageEncoderJPEG_GUID ends .const HORZRES equ 8 VERTRES equ 10 SRCCOPY equ 00CC0020h GDIP_IMAGE_JPG equ 1 .data GDIPlusToken dq 0 gdipsi GdiplusStartupInput <1,0,0,0> hScreenDC dq 0 hMemoryDC dq 0 screenWidth dq 0 screenHeight dq 0 hScreenBitmap dq 0 hScreenOldBitmap dq 0 pPicture dq 0 szTempJPGUnicode dw 255 dup (0) imageGUID ImageEncoderJPEG_GUID <0557CF401h,01A04h,011D3h,<09Ah,073h,000h,000h,0F8h,01Eh,0F3h,02Eh>> ;nazwa pliku do kt贸rego zapisany zostanie zrzut ekranu szTempJPG db "temp.jpg", 0 .code Main proc ;Inicjalizacja Windows GDI+ sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 mov rdx, offset gdipsi mov rcx, offset GDIPlusToken call GdiplusStartup add rsp, 28h ;pobranie uchwytu do kontekstu urz膮dzenia sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 xor rdx, rdx xor rcx, rcx call GetDC add rsp, 28h mov hScreenDC, rax ;utworzenie kontekstu urz膮dzenia w pami臋ci sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 xor rdx, rdx mov rcx, hScreenDC call CreateCompatibleDC add rsp, 28h mov hMemoryDC, rax ;pobranie szeroko艣ci ekranu sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 mov rdx, HORZRES mov rcx, hScreenDC call GetDeviceCaps add rsp, 28h mov screenWidth, rax ;pobranie wysoko艣ci ekranu sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 mov rdx, VERTRES mov rcx, hScreenDC call GetDeviceCaps add rsp, 28h mov screenHeight, rax ;utworzenie bitmapy kompatybilnej z urz膮dzeniem sub rsp, 28h xor r9, r9 mov r8, screenHeight mov rdx, screenWidth mov rcx, hScreenDC call CreateCompatibleBitmap add rsp, 28h mov hScreenBitmap, rax ;wybiera obiekt do okre艣lonego kontekstu urz膮dzenia ;(zast臋puje poprzedni obiekt) sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 mov rdx, hScreenBitmap mov rcx, hMemoryDC call SelectObject add rsp, 28h ;zachowanie poprzedniego obiektu w zmiennej mov hScreenOldBitmap, rax ;kopiowanie kontekstu urz膮dzenia sub rsp, 48h mov qword ptr [rsp+40h], SRCCOPY mov qword ptr [rsp+38h], 0 mov qword ptr [rsp+30h], 0 mov rax, hScreenDC mov qword ptr [rsp+28h], rax mov rax, screenHeight mov qword ptr [rsp+20h], rax mov r9, screenWidth xor r8, r8 xor rdx, rdx mov rcx, hMemoryDC call BitBlt add rsp, 48h sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 mov rdx, hScreenOldBitmap mov rcx, hMemoryDC call SelectObject add rsp, 28h mov hScreenBitmap, rax ;usuni臋cie kontekstu urz膮dzenia sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 xor rdx, rdx mov rcx, hMemoryDC call DeleteDC add rsp, 28h ;usuni臋cie kontekstu urz膮dzenia sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 xor rdx, rdx mov rcx, hScreenDC call DeleteDC add rsp, 28h ;utworzenie bitmapy z uchwytu sub rsp, 28h xor r9, r9 mov r8, offset pPicture xor rdx, rdx mov rcx, [hScreenBitmap] call GdipCreateBitmapFromHBITMAP add rsp, 28h ;zamienia zwyk艂y napis na tzw. wide string sub rsp, 30h mov qword ptr [rsp+28h], 255 mov rax, offset szTempJPGUnicode mov qword ptr [rsp+20h], rax mov r9, -1 mov r8, offset szTempJPG mov rdx, 0 mov rcx, 0 call MultiByteToWideChar add rsp, 30h ;zapisanie obrazu (zrzutu ekranu) do pliku sub rsp, 28h xor r9, r9 lea r8d, imageGUID mov rdx, offset szTempJPGUnicode mov rcx, pPicture call GdipSaveImageToFile add rsp, 28h ;zwolnienie zasob贸w sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 xor rdx, rdx mov rcx, pPicture call GdipDisposeImage add rsp, 28h         _exit: sub rsp, 8h xor rcx, rcx call ExitProcess Main endp end

Skrypt .bat do zbudowania pliku wykonywalnego .exe:

@echo off ml64.exe prog4.asm /link /entry:Main /subsystem:windows /defaultlib:"kernel32.Lib" /defaultlib:"user32.Lib" /defaultlib:"Gdi32.Lib" /defaultlib:"gdiplus.lib" /LARGEADDRESSAWARE:NO pause


Dawid Farbaniec


Tagi:  masm64 

Komentarze czytaj膮cych

Wszystkie tre艣ci umieszczone na tej witrynie s膮 chronione prawem autorskim. Surowo zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawarto艣ci tej witryny bez zgody autora. Wszelkie opublikowane tutaj tre艣ci (w tym kody 藕r贸d艂owe i inne) s艂u偶膮 wy艂膮cznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. W艂a艣ciciele tej witryny nie ponosz膮 odpowiedzialno艣ci za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie zasob贸w dost臋pnych w witrynie. U偶ytkownik tej witryny o艣wiadcza, 偶e z zamieszczonych tutaj danych korzysta na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrze偶one zosta艂y u偶yte jedynie w celach informacyjnych i nale偶膮 wy艂膮cznie do ich prawnych w艂a艣cicieli. Korzystaj膮c z zasob贸w witryny haker.info o艣wiadczasz, 偶e akceptujesz powy偶sze warunki oraz polityk臋 prywatno艣ci.