[ EN - Privacy policy for application opcodez64 ]

The privacy policy describes the rules for the processing of information about you including personal data. The personal data administrator is: Dawid Farbaniec. The operator's e-mail contact address is office@haker.info. The operator is the Administrator of your personal data in relation to data provided voluntarily on the Application.

The Application uses picked files (which may contain personal data) for the following purposes:

[ Selected data protection methods used by the Operator ]

Files selected by User are not collected or sent through network.

If You have additional questions please contact data operator at office@haker.info.


[ PL - Polityka prywatności dla aplikacji opcodez64 ]

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Dawid Farbaniec. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora to office@haker.info. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Aplikacji.

Aplikacja wykorzystuje wybrane przez użytkownika pliki z urządzenia (mogące zawierać dane osobowe) w następujących celach:

[ Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora ]

Pliki wybrane przez Użytkownika nie są zbierane, ani wysyłane przez sieć.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania proszę o kontakt z Operatorem pod adresem office@haker.info.