haker.info  — Etyczny hacking_

 haker.info Baza wiedzy

Asembler x86/x64 » Instrukcje logiczne
TEST
Składnia rozkazu:
TEST A, B

Instrukcja wykonuje iloczyn logiczny (koniunkcję) operandów A i B. Nie zachowuje wyniku. Ustawia flagi.

A B A and B
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0
Pseudokod:
A and B

Wpływ instrukcji na rejestr znaczników (flag):

  • Flagi PF, SF oraz ZF ustawiane zgodnie z wynikiem operacji. Flagi CF i OF są zerowane.

Przykładowy kod MASM64 (ml64.exe):

extrn ExitProcess : proc .data visit db "haker.info", 0 .code Main proc mov rax, 07h ;RAX = 07h mov rcx, 07h ;RCX = 07h test rax, rcx ;flaga ZF nie jest ustawiana jnz @f ;zatem ten skok się wykona (do najbliższej etykiety @@) jmp _exit ;a ten skok nie @@: ;rozkaz TEST w przyjazny sposób pozwala sprawdzić ;czy podany operand ma wartość zero mov rax, 0 ;RAX = 0 test rax, rax ;flaga ZF jest ustawiana jz @f ;ten skok się wykona (do najbliższej etykiety @@) jmp _exit ;a ten skok nie @@: _exit: sub rsp, 8h xor rcx, rcx call ExitProcess Main endp end

Kompilacja przykładowego kodu źródłowego:

ml64.exe prog1.asm /link /entry:Main /subsystem:windows /defaultlib:"kernel32.Lib" /LARGEADDRESSAWARE:NO

Dawid Farbaniec

Wszystkie treści umieszczone na tej witrynie są chronione prawem autorskim. Surowo zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości tej witryny bez zgody autora. Wszelkie opublikowane tutaj treści (w tym kody źródłowe i inne) służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie zasobów dostępnych w witrynie. Użytkownik tej witryny oświadcza, że z zamieszczonych tutaj danych korzysta na własną odpowiedzialność. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą wyłącznie do ich prawnych właścicieli. Korzystając z zasobów witryny haker.info oświadczasz, że akceptujesz powyższe warunki.