Online: 0x030 (48)
haker.iиfø  — Etyczny hacking_
Spreading knowledge like a virus.

Automatyzacja i robotyzacja montażu — wprowadzenie

   Dawid Farbaniec    430 słów

0x01. Słowem wstępu

Artykuł powstał na podstawie fragmentów prezentacji przygotowanej na studiach jako projekt na przedmiot „Robotyzacja procesów wytwórczych”.

0x02. Podstawowe pojęcia

Robotyzacja — jest to zastąpienie pracy człowieka poprzez maszyny, a dokładniej roboty. Stosuje się ją najczęściej tam, gdzie czynności są powtarzalne, monotonne, a także w warunkach trudnych dla człowieka czy zagrażających jego bezpieczeństwu. Robotyzacja pracy jest ściśle powiązana z koncepcją Przemysł 4.0.

Automatyzacja — polega na całkowitym lub częściowym wyręczaniu ludzi przez maszynę w pracach fizycznych lub umysłowych. Maszyna działając samoczynnie wykonuje zdefiniowane czynności bez udziału człowieka (pełna automatyzacja) lub z niewielką pomocą człowieka (częściowa automatyzacja).

0x03. Przykładowe zalety robotyzacji i automatyzacji montażu

  • Precyzja wykonania — odpowiednio ustawiona maszyna wykona dane operacje precyzyjniej niż człowiek. Minimalizuje też możliwe straty materiału.
  • Elastyczność — zapisanie procedur w kontrolerze pozwala łatwo przestawić robota na nową czynność lub wrócić do poprzedniej.
  • Brak zmęczenia i znużenia — pracownik jako organizm odczuwa zmęczenie i znużenie co może mieć negatywny wpływ na rezultat wykonywanej pracy. Robot tego nie odczuwa.

0x04. Czynniki wstrzymujące automatyzację i robotyzację

Nie tyle wadą, co czynnikiem, który zatrzymuje robotyzację i automatyzację w zakładach są koszty. Głównie koszty maszyn, ale nie tylko. Wymagane będzie też np. przeszkolenie pracowników. Podsumowując: zarządzający zakładami są otwarci na automatyzację, jednak często występuje lekki strach, gdyż jest to inwestycja, a każda inwestycja jest w określonym stopniu ryzykowna.

0x05. Schemat blokowy robota

schemat blokowy robota

Poprzez terminal lub panel programowania wykonuje się uczenie robota. Część ta jest połączona ze sterownikiem, który wydaje sygnały pozwalające uzyskać określoną pozycję i orientację w przestrzeni robota. Sygnały są wydawane na podstawie uzyskanych danych o systemie. Pamięć programów pozwala zapisywać ustawienia, aby można było wrócić do wcześniejszych procedur lub wczytać nowe. Natomiast ramię robota porusza się i pozwala fizycznie uzyskać dostęp do określonego obiektu, który np. jest chwytany czy obrabiany poprzez zamontowane na końcu ramienia narzędzie.

0x06. Zastępowanie kończyny górnej i dolnej człowieka przez maszynę

W pracach montażowych główną rolę pełnią kończyny górne człowieka. To one wykonują czynności związane z pracą na stanowisku.

  • Manipulator — mechanizm robota realizujący częściowo funkcje kończyny górnej człowieka. Funkcję manipulacyjną realizuje chwytak, a wysięgnikową ramię robota.
  • Pedipulator — jest to kończyna dolna, "noga" maszyny kroczącej. Pedipulator może być układem jedno lub kilkuczłonowym.

0x07. Opłacalne zastosowanie robotów montażowych

Proces montażu wymaga precyzji oraz jest powtarzalny i monotonny. Z tego powodu operacje tego typu są idealne do zautomatyzowania i zastosowania w nich robotów. Robot montujący porusza się szybciej niż człowiek, a jego działania są bardziej precyzyjne. Jednak jest określony próg opłacalności w zastosowaniu tego typu robotów.

opłacalność robotów montażowych

0x08. Bibliografia

  • dr inż. Tomasz Buratowski, 2006 – „Podstawy robotyki”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne
  • prof. Józef Giergiel, „Podstawy robotyki i mechatroniki”, PWSZ Nowy Sącz, Instytut Techniczny

Dawid Farbaniec


Tagi:  inne 

Komentarze czytających

Wszystkie treści umieszczone na tej witrynie są chronione prawem autorskim. Surowo zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości tej witryny bez zgody autora. Wszelkie opublikowane tutaj treści (w tym kody źródłowe i inne) służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie zasobów dostępnych w witrynie. Użytkownik tej witryny oświadcza, że z zamieszczonych tutaj danych korzysta na własną odpowiedzialność. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą wyłącznie do ich prawnych właścicieli. Korzystając z zasobów witryny haker.info oświadczasz, że akceptujesz powyższe warunki oraz politykę prywatności.