Online: 0x08A (138)
haker.iиfø  — Etyczny hacking_
Spreading knowledge like a virus.

 haker.info Baza wiedzy

Asembler x86/x64
  • Program "Witaj, 64-bitowy świecie!"


Budowanie kodu źródłowego do pliku EXE:
ml64.exe prog1.asm /link /entry:Main /subsystem:windows /defaultlib:"kernel32.Lib" /defaultlib:"user32.Lib"

Kod źródłowy (MASM x64 / ml64.exe) programu "Witaj, 64-bitowy świecie!":
extrn ExitProcess : proc extrn MessageBoxA : proc .data szText db "Witaj, 64-bitowy świecie!", 0 ;ciąg bajtów zawierający napis .code Main proc sub rsp, 28h xor r9, r9 lea r8, szText lea rdx, szText xor rcx, rcx call MessageBoxA add rsp, 28h ;wyjście z programu xor rcx, rcx ;kod wyjścia = 0 call ExitProcess Main endp end

Wykaz literatury (bibliografia)

  • Advanced Micro Devices Inc., 2017 – AMD64 Architecture Programmer's Manual
  • Intel Corporation, 2019 – Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
  • Microsoft Corporation, 2019 – https://docs.microsoft.com/pl-pl/cpp/assembler/masm/masm-for-x64-ml64-exe (dostęp: 28-07-2020)
  • Randall Hyde, 2010 – Asembler. Sztuka programowania. Wydanie II, ISBN: 9788324628544
Wszystkie treści umieszczone na tej witrynie są chronione prawem autorskim. Surowo zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości tej witryny bez zgody autora. Wszelkie opublikowane tutaj treści (w tym kody źródłowe i inne) służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie zasobów dostępnych w witrynie. Użytkownik tej witryny oświadcza, że z zamieszczonych tutaj danych korzysta na własną odpowiedzialność. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą wyłącznie do ich prawnych właścicieli. Korzystając z zasobów witryny haker.info oświadczasz, że akceptujesz powyższe warunki oraz politykę prywatności.