Online: 0x040 (64)
haker.iиfø  — Etyczny hacking_
Spreading knowledge like a virus.

 haker.info Baza wiedzy

Asembler x86/x64 » Instrukcje transferu danych

XADD

Składnia rozkazu:
XADD A, B

Instrukcja zamienia wartościami operandy A i B, a następnie ładuje sumę operandów do operandu A.

Pseudokod:
temp = A
A = B
B = temp
A = A + B

Wpływ instrukcji na rejestr znaczników (flag):

  • Flagi AF, CF, OF, PF, SF i ZF są ustawianie zgodnie z wynikiem operacji.

Przykładowy kod MASM64 (ml64.exe):

extrn ExitProcess : proc .data var1 db "haker.info", 0 .code Main proc ;do rejestru RAX wpisz wartość 02h mov rax, 02h ;do rejestru RCX wpisz wartość 05h mov rcx, 05h ;zamień wartości rejestrów i wpisz sumę do pierwszego rejestru ;RAX = 07h, RCX = 02h xadd rax, rcx ;zakończ program sub rsp, 8h xor rcx, rcx call ExitProcess Main endp end

Kompilacja przykładowego kodu źródłowego:

ml64.exe prog1.asm /link /entry:Main /subsystem:windows /defaultlib:"kernel32.Lib" /LARGEADDRESSAWARE:NO

Dawid Farbaniec

Wykaz literatury (bibliografia)

  • Advanced Micro Devices Inc., 2017 – AMD64 Architecture Programmer's Manual
  • Intel Corporation, 2019 – Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
  • Microsoft Corporation, 2019 – https://docs.microsoft.com/pl-pl/cpp/assembler/masm/masm-for-x64-ml64-exe (dostęp: 28-07-2020)
Wszystkie treści umieszczone na tej witrynie są chronione prawem autorskim. Surowo zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości tej witryny bez zgody autora. Wszelkie opublikowane tutaj treści (w tym kody źródłowe i inne) służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie zasobów dostępnych w witrynie. Użytkownik tej witryny oświadcza, że z zamieszczonych tutaj danych korzysta na własną odpowiedzialność. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą wyłącznie do ich prawnych właścicieli. Korzystając z zasobów witryny haker.info oświadczasz, że akceptujesz powyższe warunki oraz politykę prywatności.