Online: 0x027 (39)
haker.iиfø  — Etyczny hacking_
Spreading knowledge like a virus.

 haker.info Baza wiedzy

Asembler x86/x64 » Instrukcje transferu danych

POP

Składnia rozkazu:
POP A

Instrukcja zdejmuje wartość z wierzchołka stosu i zapisuje w operandzie A.

Pseudokod:
A = PopValueFromStack()
if(sizeof(A) == WORD)
    RSP = RSP + 2
else if(sizeof(A) == DWORD)
    RSP = RSP + 4
else if(sizeof(A) == QWORD)
    RSP = RSP + 8

Wpływ instrukcji na rejestr znaczników (flag):

  • brak

Przykładowy kod MASM64 (ml64.exe):

extrn ExitProcess : proc .data ;zmienna o rozmiarze poczwórnego słowa (qword) z nadaną wartością var1 dq 05h var2 db "haker.info", 0 .code Main proc ;do rejestru RAX wpisz wartość 01h mov rax, 01h ;odłóż wartość rejestru RAX na stos push rax ;odłóż wartość 09h na stos push 09h ;odłóż wartość zmiennej var1 na stos push var1 ;odłóż na stos adres napisu var2 push offset var2 ;zdejmij wartość (adres var2) ze stosu i zapisz do RBX pop rbx ;zdejmij wartość (wartość var1) ze stosu i zapisz do RCX pop rcx ;zdejmij kolejną wartość (09h) ze stosu i zapisz do RDX pop rdx ;zdejmij kolejną wartość (01h) ze stosu i zapisz do RAX pop rax ;zakończ program sub rsp, 8h xor rcx, rcx call ExitProcess Main endp end

Kompilacja przykładowego kodu źródłowego:

ml64.exe prog1.asm /link /entry:Main /subsystem:windows /defaultlib:"kernel32.Lib" /LARGEADDRESSAWARE:NO

Dawid Farbaniec

Wykaz literatury (bibliografia)

  • Advanced Micro Devices Inc., 2017 – AMD64 Architecture Programmer's Manual
  • Intel Corporation, 2019 – Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
  • Microsoft Corporation, 2019 – https://docs.microsoft.com/pl-pl/cpp/assembler/masm/masm-for-x64-ml64-exe (dostęp: 28-07-2020)
Wszystkie treści umieszczone na tej witrynie są chronione prawem autorskim. Surowo zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości tej witryny bez zgody autora. Wszelkie opublikowane tutaj treści (w tym kody źródłowe i inne) służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie zasobów dostępnych w witrynie. Użytkownik tej witryny oświadcza, że z zamieszczonych tutaj danych korzysta na własną odpowiedzialność. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą wyłącznie do ich prawnych właścicieli. Korzystając z zasobów witryny haker.info oświadczasz, że akceptujesz powyższe warunki oraz politykę prywatności.