Online: 0x081 (129)
haker.iиfø  — Etyczny hacking_
Spreading knowledge like a virus.

 haker.info Baza wiedzy

Asembler x86/x64 » Instrukcje logiczne

NOT

Składnia rozkazu:
NOT A

Instrukcja wykonuje zaprzeczenie logiczne (negację) operandu A. Wynik umieszcza w operandzie A.

A not A
1 0
0 1
Pseudokod:
A = not A

Wpływ instrukcji na rejestr znaczników (flag):

  • brak

Przykładowy kod MASM64 (ml64.exe):

extrn ExitProcess : proc .data .code Main proc mov rax, 01h ;RAX = 00000000000000001h not rax ;RAX = 0FFFFFFFFFFFFFFFEh mov rax, 00h ;RAX = 0 not rax ;RAX = 0FFFFFFFFFFFFFFFFh mov rax, 07h ;RAX = 7 not rax ;RAX = 0FFFFFFFFFFFFFFF8h mov rax, 0FFFFFFFFFFFFFFFFh not rax ;RAX = 0h mov al, 01h ;AL = 001h not al ;AL = 0FEh _exit: sub rsp, 8h xor rcx, rcx call ExitProcess Main endp end

Kompilacja przykładowego kodu źródłowego:

ml64.exe prog1.asm /link /entry:Main /subsystem:windows /defaultlib:"kernel32.Lib" /LARGEADDRESSAWARE:NO

Dawid Farbaniec

Wykaz literatury (bibliografia)

  • Advanced Micro Devices Inc., 2017 – AMD64 Architecture Programmer's Manual
  • Intel Corporation, 2019 – Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
  • Microsoft Corporation, 2019 – https://docs.microsoft.com/pl-pl/cpp/assembler/masm/masm-for-x64-ml64-exe (dostęp: 28-07-2020)
Wszystkie treści umieszczone na tej witrynie są chronione prawem autorskim. Surowo zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości tej witryny bez zgody autora. Wszelkie opublikowane tutaj treści (w tym kody źródłowe i inne) służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie zasobów dostępnych w witrynie. Użytkownik tej witryny oświadcza, że z zamieszczonych tutaj danych korzysta na własną odpowiedzialność. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą wyłącznie do ich prawnych właścicieli. Korzystając z zasobów witryny haker.info oświadczasz, że akceptujesz powyższe warunki oraz politykę prywatności.