Online: 0x030 (48)
haker.iиfø  — Etyczny hacking_
Spreading knowledge like a virus.

 haker.info Baza wiedzy

Asembler x86/x64 » Instrukcje transferu danych

MOVZX

Składnia rozkazu:
MOVZX A, B

Instrukcja kopiuje wartość operandu B do operandu A. Operandy są różnego rozmiaru. Wartość jest rozszerzana poprzez dopełnienie zerami (ang. zero extended).

Pseudokod:
A = ZeroExtend(B)

Wpływ instrukcji na rejestr znaczników (flag):

  • brak

Przykładowy kod MASM64 (ml64.exe):

extrn ExitProcess : proc .data var1 db "haker.info", 0 .code Main proc ;do rejestru AL wpisz wartość 02h mov al, 02h ;rozszerzenie bajtu (AL) na słowo (BX) z dopełnieniem zerami ;starsze bity rejestru BX są zerowane! movzx bx, al ;do rejestru AL wpisz wartość 03h mov al, 03h ;rozszerzenie bajtu (AL) na podwójne słowo (EBX) z dopełnieniem zerami ;starsze bity rejestru EBX są zerowane! movzx ebx, al ;do rejestru AL wpisz wartość 04h mov al, 04h ;rozszerzenie bajtu (AL) na poczwórne słowo (RBX) z dopełnieniem zerami ;starsze bity rejestru RBX są zerowane! movzx rbx, al ;do rejestru AX wpisz wartość 02h mov ax, 02h ;rozszerzenie słowa (AX) na podwójne słowo (ECX) z dopełnieniem zerami ;starsze bity rejestru ECX są zerowane! movzx ecx, ax ;do rejestru AX wpisz wartość 03h mov ax, 03h ;rozszerzenie słowa (AX) na poczwórne słowo (RCX) z dopełnieniem zerami ;starsze bity rejestru RCX są zerowane! movzx rcx, ax ;zakończ program sub rsp, 8h xor rcx, rcx call ExitProcess Main endp end

Kompilacja przykładowego kodu źródłowego:

ml64.exe prog1.asm /link /entry:Main /subsystem:windows /defaultlib:"kernel32.Lib" /LARGEADDRESSAWARE:NO

Dawid Farbaniec

Wykaz literatury (bibliografia)

  • Advanced Micro Devices Inc., 2017 – AMD64 Architecture Programmer's Manual
  • Intel Corporation, 2019 – Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
  • Microsoft Corporation, 2019 – https://docs.microsoft.com/pl-pl/cpp/assembler/masm/masm-for-x64-ml64-exe (dostęp: 28-07-2020)
Wszystkie treści umieszczone na tej witrynie są chronione prawem autorskim. Surowo zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości tej witryny bez zgody autora. Wszelkie opublikowane tutaj treści (w tym kody źródłowe i inne) służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie zasobów dostępnych w witrynie. Użytkownik tej witryny oświadcza, że z zamieszczonych tutaj danych korzysta na własną odpowiedzialność. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą wyłącznie do ich prawnych właścicieli. Korzystając z zasobów witryny haker.info oświadczasz, że akceptujesz powyższe warunki oraz politykę prywatności.