Online: 0x031 (49)
haker.iиfø  — Etyczny hacking_
Spreading knowledge like a virus.

 haker.info Baza wiedzy

Asembler x86/x64 » Instrukcje transferu danych

CMPXCHG

Składnia rozkazu:
CMPXCHG A, B

Instrukcja porównuje wartość rejestru akumulatora (AL/AX/EAX/RAX) z wartością operandu A. Jeśli warunek równości jest spełniony to operand A przyjmuje wartość operandu B. W przeciwnym wypadku rejestr akumulatora przyjmuje wartość operandu A.

Pseudokod:
if (AL/AX/EAX/RAX == A)
    A = B
else
    AL/AX/EAX/RAX = A

Wpływ instrukcji na rejestr znaczników (flag):

  • Jeśli warunek równości spełniony to ZF = 1, w przeciwnym wypadku ZF = 0.
    Natomiast flagi AF, CF, OF, PF i SF są ustawiane zależnie od rezultatu.

Przykładowy kod MASM64 (ml64.exe):

extrn ExitProcess : proc .code Main proc ;do rejestru RAX wpisz wartość 05h mov rax, 05h ;do rejestru RCX wpisz wartość 07h mov rcx, 07h ;do rejestru RDX wpisz wartość 05h mov rdx, 05h ;porównuje RAX z RDX ;jako, że równe to RDX = 07h cmpxchg rdx, rcx ;zakończ program sub rsp, 8h xor rcx, rcx call ExitProcess Main endp end

Kompilacja przykładowego kodu źródłowego:

ml64.exe prog1.asm /link /entry:Main /subsystem:windows /defaultlib:"kernel32.Lib" /LARGEADDRESSAWARE:NO

Dawid Farbaniec

Wykaz literatury (bibliografia)

  • Advanced Micro Devices Inc., 2017 – AMD64 Architecture Programmer's Manual
  • Intel Corporation, 2019 – Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
  • Microsoft Corporation, 2019 – https://docs.microsoft.com/pl-pl/cpp/assembler/masm/masm-for-x64-ml64-exe (dostęp: 28-07-2020)
Wszystkie treści umieszczone na tej witrynie są chronione prawem autorskim. Surowo zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości tej witryny bez zgody autora. Wszelkie opublikowane tutaj treści (w tym kody źródłowe i inne) służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie zasobów dostępnych w witrynie. Użytkownik tej witryny oświadcza, że z zamieszczonych tutaj danych korzysta na własną odpowiedzialność. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą wyłącznie do ich prawnych właścicieli. Korzystając z zasobów witryny haker.info oświadczasz, że akceptujesz powyższe warunki oraz politykę prywatności.