Online: 0x023 (35)
haker.iиfø  — Etyczny hacking_
Spreading knowledge like a virus.

 haker.info Baza wiedzy

Asembler x86/x64 » Instrukcje transferu danych

CMOVcc

Składnia rozkazu:
CMOVcc A, B

Instrukcja kopiuje wartość operandu B do operandu A, ale tylko przy spełnieniu określonego warunku (stan określonego bitu w rejestrze flag).

Instrukcja Warunek, który musi być spełniony
CMOVE/CMOVZ ZF == 1
CMOVC/CMOVB/CMOVNAE CF == 1
CMOVNC/CMOVAE/CMOVNB CF == 0
CMOVO OF == 1
CMOVNO OF == 0
CMOVS SF == 1
CMOVNS SF == 0
CMOVP/CMOVPE PF == 1
CMOVNP/CMOVPO PF == 0
CMOVNE/CMOVNZ ZF == 0
CMOVA/CMOVNBE ZF == 0 & CF == 0
CMOVBE/CMOVNA ZF == 1 & CF = 1
CMOVG/CMOVNLE ZF == 0 & SF == OF
CMOVGE/CMOVNL SF == OF
CMOVL/CMOVNGE SF != OF
CMOVLE/CMOVNG ZF == 1 & SF != OF

Pseudokod:
if(condition == true)
A = B

Wpływ instrukcji na rejestr znaczników (flag):

  • brak

Przykładowy kod MASM64 (ml64.exe):

extrn ExitProcess : proc .data var1 db "haker.info", 0 .code Main proc ;do rejestru RAX wpisz wartość 07h mov rax, 07h ;do rejestru RCX też wpisz wartość 07h mov rcx, 07h ;do rejestru RDX wpisz wartość 05h mov rdx, 05h ;porównaj wartości rejestrów RAX i RCX cmp rax, rcx ;jeśli równe to flaga ZF = 1 ;zatem poniższe kopiowanie się wykonuje ;rejestr RAX przyjmuje wartość rejestru RDX cmove rax, rdx ;zakończ program sub rsp, 8h xor rcx, rcx call ExitProcess Main endp end

Kompilacja przykładowego kodu źródłowego:

ml64.exe prog1.asm /link /entry:Main /subsystem:windows /defaultlib:"kernel32.Lib" /LARGEADDRESSAWARE:NO

Dawid Farbaniec

Wykaz literatury (bibliografia)

  • Advanced Micro Devices Inc., 2017 – AMD64 Architecture Programmer's Manual
  • Intel Corporation, 2019 – Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
  • Microsoft Corporation, 2019 – https://docs.microsoft.com/pl-pl/cpp/assembler/masm/masm-for-x64-ml64-exe (dostęp: 28-07-2020)
Wszystkie treści umieszczone na tej witrynie są chronione prawem autorskim. Surowo zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości tej witryny bez zgody autora. Wszelkie opublikowane tutaj treści (w tym kody źródłowe i inne) służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie zasobów dostępnych w witrynie. Użytkownik tej witryny oświadcza, że z zamieszczonych tutaj danych korzysta na własną odpowiedzialność. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą wyłącznie do ich prawnych właścicieli. Korzystając z zasobów witryny haker.info oświadczasz, że akceptujesz powyższe warunki oraz politykę prywatności.