Online: 0x032 (50)
haker.iиfø  — Etyczny hacking_
Spreading knowledge like a virus.

 haker.info Baza wiedzy

Asembler x86/x64 » Instrukcje transferu danych

BSWAP

Składnia rozkazu:
BSWAP A

Instrukcja zmienia kolejność bajtów w operandzie A z little-endian na big-endian lub odwrotnie. Operand A musi mieć rozmiar podwójnego lub poczwórnego słowa.

Pseudokod:
A = ByteSwap(A)

Wpływ instrukcji na rejestr znaczników (flag):

  • brak

Przykładowy kod MASM64 (ml64.exe):

extrn ExitProcess : proc .data ;zmienna o rozmiarze poczwórnego słowa (qword) ;(8 bajtów) var1 dq 0102030405060708h .code Main proc ;do rejestru RAX wpisz wartość zmiennej var1 ;RAX = 01 02 03 04 05 06 07 08h ;(qword - poczwórne słowo, czyli 8 bajtów) mov rax, var1 ;odwróć kolejność bajtów w RAX ;RAX = 08 07 06 05 04 03 02 01h bswap rax ;ponowne odwrócenie bajtów (przywróci pierwotną wartość) ;RAX = 01 02 03 04 05 06 07 08h bswap rax ;zakończ program sub rsp, 8h xor rcx, rcx call ExitProcess Main endp end

Kompilacja przykładowego kodu źródłowego:

ml64.exe prog1.asm /link /entry:Main /subsystem:windows /defaultlib:"kernel32.Lib" /LARGEADDRESSAWARE:NO

Dawid Farbaniec

Wykaz literatury (bibliografia)

  • Advanced Micro Devices Inc., 2017 – AMD64 Architecture Programmer's Manual
  • Intel Corporation, 2019 – Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
  • Microsoft Corporation, 2019 – https://docs.microsoft.com/pl-pl/cpp/assembler/masm/masm-for-x64-ml64-exe (dostęp: 28-07-2020)
Wszystkie treści umieszczone na tej witrynie są chronione prawem autorskim. Surowo zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości tej witryny bez zgody autora. Wszelkie opublikowane tutaj treści (w tym kody źródłowe i inne) służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie zasobów dostępnych w witrynie. Użytkownik tej witryny oświadcza, że z zamieszczonych tutaj danych korzysta na własną odpowiedzialność. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą wyłącznie do ich prawnych właścicieli. Korzystając z zasobów witryny haker.info oświadczasz, że akceptujesz powyższe warunki oraz politykę prywatności.