Online: 0x07D (125)
haker.iиfø  — Etyczny hacking_
Spreading knowledge like a virus.

 haker.info Baza wiedzy

Asembler x86/x64 » Instrukcje logiczne

ANDN

Składnia rozkazu:
ANDN A, B, C

Instrukcja wykonuje iloczyn logiczny (koniunkcję) operandów B (zanegowany) i C. Wynik umieszcza w operandzie A.

A B (not A) and B
1 1 0
1 0 0
0 1 1
0 0 0
Pseudokod:
A = (not B) and C

Wpływ instrukcji na rejestr znaczników (flag):

  • Flagi PF, SF i ZF są ustawiane zgodnie z wynikiem operacji. Flagi CF i OF są zerowane. Flagi AF i PF nieokreślone.

Przykładowy kod MASM64 (ml64.exe):

extrn ExitProcess : proc .data var1 dq 03h visit db "haker.info", 0 .code Main proc mov rax, 07h ;RAX = 07h = 00111b mov rdx, 14h ;RDX = 14h = 10100b andn rcx, rax, rdx ;RCX = 10h = 10000b mov rax, 05h ;RAX = 05h = 00101b mov rdx, var1 ;RDX = 03h = 00011b andn rcx, rax, rdx ;RCX = 02h = 00010b mov rax, 0FFFFFFFFFFFFFFFFh mov rdx, 000000000000000FFh andn rcx, rax, rdx ;RCX = 0 _exit: sub rsp, 8h xor rcx, rcx call ExitProcess Main endp end

Kompilacja przykładowego kodu źródłowego:

ml64.exe prog1.asm /link /entry:Main /subsystem:windows /defaultlib:"kernel32.Lib" /LARGEADDRESSAWARE:NO

Dawid Farbaniec

Wykaz literatury (bibliografia)

  • Advanced Micro Devices Inc., 2017 – AMD64 Architecture Programmer's Manual
  • Intel Corporation, 2019 – Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
  • Microsoft Corporation, 2019 – https://docs.microsoft.com/pl-pl/cpp/assembler/masm/masm-for-x64-ml64-exe (dostęp: 28-07-2020)
Wszystkie treści umieszczone na tej witrynie są chronione prawem autorskim. Surowo zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości tej witryny bez zgody autora. Wszelkie opublikowane tutaj treści (w tym kody źródłowe i inne) służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie zasobów dostępnych w witrynie. Użytkownik tej witryny oświadcza, że z zamieszczonych tutaj danych korzysta na własną odpowiedzialność. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą wyłącznie do ich prawnych właścicieli. Korzystając z zasobów witryny haker.info oświadczasz, że akceptujesz powyższe warunki oraz politykę prywatności.